Cơ cấu tổ chức

29/08/2015 | 62270 Lượt xem

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Cục Hợp tác quốc tế có 04 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Các phòng:

  • Phòng Hành chính - Tổng hợp
  • Phòng Quan hệ quốc tế
  • Phòng Giáo dục quốc tế
  • Phòng Hợp tác đầu tư

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

  • Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế
  • Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế
  • Phân viện Puskin

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

[accordion]
[acc_item title="LÃNH ĐẠO CỤC"]


Cục trưởng: Phạm Quang Hưng
Email: pqhung@moet.gov.vn
Tel: 024.3869.4883 - 226


Phó Cục trưởng: Phạm Chí Cường
Email: pccuong@moet.gov.vn
Tel: 024.3869.2396

Phó Cục trưởng: Nguyễn Hải Thanh
Email: nhthanh@moet.gov.vn
Tel: 024.3933.5795 - 102
[/acc_item]
[acc_item title="PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP "]

Trưởng phòng
Nguyễn Tiến Dũng

Email: dung@moet.gov.vn
Tel: 024.3869.2395

Kế toán trưởng
Đinh Công Tuyển
Email: tuyendc@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 501

Phó Trưởng phòng
Vũ Thị Minh Hằng

Email: vtmhang@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.4835

Nguyễn Thị Lan Anh
Email: lanh@vied.vn
Tel:

Nguyễn Mạnh Tấn
Email: tan@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 504

Nguyễn Thành Tâm
Email: tamnt@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 507

Lê Thanh Thủy
Email: thuylt@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 506

Tạ Thu Trang
Email: thutrang@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 408

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Email: thuynt@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 203

Lê Chí Lợi
Email: lcloi@moet.gov.vn
Tel:

[/acc_item]
[acc_item title="PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ "]

Trưởng phòng
Nguyễn Thị Hạnh

Email: nthanh@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.4273

Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Minh Tâm

Email: minhtam@moet.gov.vn
Tel: 024.3869.3224

Phó Trưởng phòng
Bùi Lan Hương

Email: blhuong@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.4835

Nguyễn Thị Thúy Hà
Email: ntthahtqt@moet.gov.vn
Tel: 024.8368.4273

Đào Việt Nga
Email: dvnga@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.3620

Nguyễn Thị Thu Hà
Email: hantt@vied.vn
Tel:

Lê Sỹ Hồng Lam
Email: lshlam@moet.gov.vn
Tel: 024.3636.3514

Đặng Thùy Chi
Email:
Tel: 024.3869.4961

Trần Hương Ly
Email: huongly@moet.gov.vn
Tel: 024.3869.3224

Cao Thị Hồng Nga
Email: cthnga@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.4274

Trần Nhật Tân
Email: tntan@moet.gov.vn
Tel:

Nguyễn Ngọc Thắng
Email:
Tel:

[/acc_item]
[acc_item title="PHÒNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ"]

Trưởng phòng
Nguyễn Thị Ngọc Liên

Email: liennn@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 – 602

Phó Trưởng phòng
Phùng Thị Hồng Vân

Email: pthvan@moet.gov.vn
Tel: 024.3933.5795 - 311

Hoàng Thị Kim Oanh
Email: kimoanh@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 – 308

Vũ Trần Kim Liên
Email: lienvtk@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 311

Trần Thị Nga
Email:nga@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 305

Võ Hạnh Phúc
Email: vhphuc@moet.gov.vn
Tel: 024.3933.5795 - 608

Lê Thị Tuyết Lan
Email: lanltt@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 310

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Email: tamntt@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 314

Vũ Hồng Hạnh
Email: hanhvh@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 605

Đỗ Thị Vân Phương
Email: dtvphuong@moet.gov.vn
Tel: 024.3933.5795 - 314

Vũ Thị Liên Hương
Email: huong@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 – 607

Nguyễn Quang Long
Email: longnq@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 306

Nguyễn Thị Hà Anh
Email: anhnth@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 315

Bùi Thị Thu Thủy
Email: thuybt@vied.vn
Tel: 024.3933.5795 - 304

[/acc_item]
[acc_item title="PHÒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ "]

Trưởng phòng
Trần Thị Phương
Email: phuong@vied.vn
Tel:

 

Phó Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thư

Email: thu@vied.vn
Tel:

Đinh Thị Minh Hương
Email:mhuong@vied.vn
Tel:

Đoàn Thảo Linh
Email: thaolinh@vied.vn
Tel:

Trần Mỹ Châu
Email: chautm@vied.vn
Tel:

Nguyễn Xuân Hải
Email: nxhai@moet.gov.vn
Tel:

Quách Ngọc Minh
Email: minh@vied.vn
Tel:

Nguyễn Hoài Nam
Email: hoainam@moet.gov.vn
Tel: 024.3868.4835

[/acc_item]
[acc_item title="TỔ BẢO VỆ - 21 LÊ THÁNH TÔNG"]

Đỗ Quang Bình
Tel: 024.3933.5795 - 208

Phan Văn Chiều
Tel: 024.3933.5795 - 208

Nguyễn Ngọc Lâm
Tel: 024.3933.5795 - 208

 

[/acc_item]
[/accordion]